Hakkımızda

Genel Bilgiler

Rektörlüğe bağlı olarak çalışan Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı, diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan, üniversitede ki tüm öğrencilere açık, ortak seçmeli spor derslerini (ÜSD) planlayan ve yürüten bir bölümdür. Bölümün öncelikli görevi seçmeli spor derslerini yürüterek, öğrencilerin, spor branşlarını öğrenme, fiziksel etkinliklere katılımını sağlama ve uygulama becerilerini arttırmaktır. Derslerimiz; Umuttepe kampüsünde bulunan öğrenciler için kampus içindeki alanlardan faydalanılarak, Umuttepe kampüsü dışında bulunan yerleşkelerimizde ki öğrenciler içinse bulundukları çevre imkanları değerlendirilerek yürütülecektir. Bu bağlamda daha çok öğrenciye ulaşılarak öğrencilerimizin sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors